برنج فجر 10 کیلویی 8% تخفیف
برنج فجر 10 کیلویی
220,000 202,000 تومان
روغن ذرت گلدن مکس 1800 سی سی 9% تخفیف
روغن ذرت گلدن مکس 1800 سی سی
42,900 38,990 تومان

غلات و حبوبات

نمایش بیشتر
بلغور جو دو سر گلزار 900 گرم 16% تخفیف
بلغور جو دو سر گلزار 900 گرم
18,500 15,400 تومان
جو پوست کنده دو سر گلزار 900 گرم 9% تخفیف
جو پوست کنده دو سر گلزار 900 گرم
18,500 16,700 تومان
عدس گلزار 700 گرم 21% تخفیف
عدس گلزار 700 گرم
25,000 19,600 تومان
نخود گلزار 700گرم 27% تخفیف
نخود گلزار 700گرم
16,400 11,960 تومان
لوبیا چیتی گلزار 700 گرم 20% تخفیف
لوبیا چیتی گلزار 700 گرم
34,000 27,100 تومان
دانه چیا ارگانیک اُ.آ.ب 250 گرم 5% تخفیف
دانه چیا ارگانیک اُ.آ.ب 250 گرم
59,000 56,050 تومان
سبوس برنج اُ.آ.ب 200 گرم 5% تخفیف
سبوس برنج اُ.آ.ب 200 گرم
12,000 11,400 تومان
جو دو سر پرک درشت اُ.آ.ب 200 گرم 5% تخفیف
جو دو سر پرک درشت اُ.آ.ب 200 گرم
15,500 14,725 تومان
سبوس جو دو سر اُ.آ.ب 200 گرم 6% تخفیف
سبوس جو دو سر اُ.آ.ب 200 گرم
15,500 14,500 تومان
بلغور جو دو سر اُ.آ.ب 200 گرم 5% تخفیف
بلغور جو دو سر اُ.آ.ب 200 گرم
15,500 14,725 تومان
بلغور جو گلستان 900 گرمی 21% تخفیف
بلغور جو گلستان 900 گرمی
11,900 9,401 تومان
گندم پوست کنده گلستان 900 گرمی 15% تخفیف
گندم پوست کنده گلستان 900 گرمی
10,900 9,265 تومان
بلغور گندم گلستان 900 گرمی 22% تخفیف
بلغور گندم گلستان 900 گرمی
10,900 8,500 تومان
لپه گلستان 900 گرمی 16% تخفیف
لپه گلستان 900 گرمی
39,900 33,360 تومان
لوبیا سفید گلستان 900 گرمی 5% تخفیف
لوبیا سفید گلستان 900 گرمی
30,900 29,355 تومان
لوبیا قرمز گلستان 900 گرمی 16% تخفیف
لوبیا قرمز گلستان 900 گرمی
38,900 32,531 تومان
لوبیا چیتی گلستان 900 گرمی 5% تخفیف
لوبیا چیتی گلستان 900 گرمی
38,900 36,955 تومان
نخود گلستان 900گرمی 17% تخفیف
نخود گلستان 900گرمی
18,900 15,680 تومان

پاستا و نودل و رشته

نمایش بیشتر
پاستا با طعم دود سبزان 180 گرم 5% تخفیف
پاستا با طعم دود سبزان 180 گرم
10,790 10,250 تومان
پاستا با طعم کچاپ سبزان 180 گرم 5% تخفیف
پاستا با طعم کچاپ سبزان 180 گرم
10,790 10,250 تومان
رشته سوپی آشیانه مانا 300گرمی 8% تخفیف
رشته سوپی آشیانه مانا 300گرمی
7,150 6,570 تومان

قند و شکر

نمایش بیشتر
قند شکسته شهبد 5 کیلویی 20% تخفیف
قند شکسته شهبد 5 کیلویی
55,000 44,000 تومان
شکر قهوه ای خالص بن مانو 500 گرم 12% تخفیف
شکر قهوه ای خالص بن مانو 500 گرم
19,500 17,160 تومان
قند شکسته عارف 900 گرمی 10% تخفیف
قند شکسته عارف 900 گرمی
10,500 9,350 تومان
نبات چوبی زعفرانی نیم کیلویی 11% تخفیف
نبات چوبی زعفرانی نیم کیلویی
17,000 15,000 تومان
قند شکسته زکریا 5 کیلویی 11% تخفیف
قند شکسته زکریا 5 کیلویی
56,000 49,500 تومان
شکر کهمان 900 گرمی 11% تخفیف
شکر کهمان 900 گرمی
9,500 8,455 تومان
شکر کهمان 2.5 کیلو گرمی 10% تخفیف
شکر کهمان 2.5 کیلو گرمی
25,000 22,500 تومان
نبات زعفرانی نیم کیلوگرمی 15% تخفیف
نبات زعفرانی نیم کیلوگرمی
19,800 16,700 تومان