شیر پرچرب میلکوم میهن 1 لیتری 1% تخفیف
شیر پرچرب میلکوم میهن 1 لیتری
10,000 9,900 تومان
شیر کاکائو عالیس 1 لیتر 4% تخفیف
شیر کاکائو عالیس 1 لیتر
12,000 11,480 تومان
شیر موز عالیس 1 لیتر 4% تخفیف
شیر موز عالیس 1 لیتر
12,000 11,480 تومان
شیر موز عالیس 200 میلی لیتر 5% تخفیف
شیر موز عالیس 200 میلی لیتر
3,850 3,658 تومان
شیر نارگیل عالیس 1 لیتر 5% تخفیف
شیر نارگیل عالیس 1 لیتر
14,000 13,300 تومان
ماست یونانی میهن 900 گرم 6% تخفیف
ماست یونانی میهن 900 گرم
20,000 18,800 تومان
ماست سنتی میهن 900 گرم 7% تخفیف
ماست سنتی میهن 900 گرم
16,000 14,880 تومان
ماست سنتی میهن 1500 گرم 6% تخفیف
ماست سنتی میهن 1500 گرم
26,000 24,440 تومان
ماست یوگو میهن پرچرب 1500 6% تخفیف
ماست یوگو میهن پرچرب 1500
21,500 20,200 تومان
ماست سبو هراز پرچرب 2200 گرم 2% تخفیف
ماست سبو هراز پرچرب 2200 گرم
29,000 28,300 تومان
ماست ست پر چرب میهن 1500 گرم 18% تخفیف
ماست ست پر چرب میهن 1500 گرم
18,000 14,760 تومان
ماست ست کم چرب میهن 2 کیلوگرمی 15% تخفیف
ماست ست کم چرب میهن 2 کیلوگرمی
14,500 12,320 تومان
ماست پر چرب دامداران 2 کیلوگرم 4% تخفیف
ماست پر چرب دامداران 2 کیلوگرم
15,500 14,787 تومان
ماست ست پر چرب میهن 2 کیلوگرم 1% تخفیف
ماست ست پر چرب میهن 2 کیلوگرم
15,700 15,400 تومان
ماست پر چرب دامداران 750گرم 6% تخفیف
ماست پر چرب دامداران 750گرم
6,300 5,900 تومان
پنیر پیتزا رنده شده 9595 . 180 گرمی 22% تخفیف
پنیر پیتزا رنده شده 9595 . 180 گرمی
13,540 10,500 تومان
پنیر بَف رامک 400 گرم 5% تخفیف
پنیر بَف رامک 400 گرم
13,800 13,000 تومان
پنیر چدار آلیما 150 گرم 5% تخفیف
پنیر چدار آلیما 150 گرم
7,500 7,100 تومان
پنیر چیلی آلیما 150 گرم 7% تخفیف
پنیر چیلی آلیما 150 گرم
7,500 6,910 تومان
پنیر کفیر آلیما 300 گرم 7% تخفیف
پنیر کفیر آلیما 300 گرم
11,000 10,200 تومان
پنیر گودا آلیما 250 گرمی 3% تخفیف
پنیر گودا آلیما 250 گرمی
9,500 9,200 تومان
پنیر لیقوان رامک 400 گرم 1% تخفیف
پنیر لیقوان رامک 400 گرم
28,000 27,500 تومان
پنیر ورقه ای چدار کاله 10 عدد 7% تخفیف
پنیر ورقه ای چدار کاله 10 عدد
16,000 14,800 تومان
پنیر ورقه ای گودا کاله 10 عدد 4% تخفیف
پنیر ورقه ای گودا کاله 10 عدد
16,000 15,300 تومان
پنیر سفید تازه روزانه 210 گرم 6% تخفیف
پنیر سفید تازه روزانه 210 گرم
8,500 7,930 تومان
پنیر خامه ای میهن 100 گرم 6% تخفیف
پنیر خامه ای میهن 100 گرم
4,000 3,750 تومان
پنیر سفید میهن 520 گرم 6% تخفیف
پنیر سفید میهن 520 گرم
14,900 14,006 تومان
پنیر سفید تازه هراز 400 گرمی 5% تخفیف
پنیر سفید تازه هراز 400 گرمی
8,500 8,000 تومان
خامه صبحانه میهن 100 گرم 4% تخفیف
خامه صبحانه میهن 100 گرم
4,000 3,825 تومان
خامه عسل میهن 100 گرمی 2% تخفیف
خامه عسل میهن 100 گرمی
4,000 3,885 تومان
خامه 30 درصد چربی میهن 200 میل 6% تخفیف
خامه 30 درصد چربی میهن 200 میل
9,000 8,400 تومان
خامه عسل دامداران 100 گرم 7% تخفیف
خامه عسل دامداران 100 گرم
4,000 3,700 تومان
خامه عسل کاله 200 میلی لیتر 7% تخفیف
خامه عسل کاله 200 میلی لیتر
7,000 6,500 تومان
خامه صبحانه کاله 1 کیلوگرم 4% تخفیف
خامه صبحانه کاله 1 کیلوگرم
37,500 35,895 تومان
دوغ سنتی میهن 1.5 لیتر 12% تخفیف
دوغ سنتی میهن 1.5 لیتر
9,000 7,900 تومان
دوغ کباب و دیزی میهن 1.5 لیتر 12% تخفیف
دوغ کباب و دیزی میهن 1.5 لیتر
9,000 7,920 تومان
دوغ کوهی میهن 1.5 لیتر 7% تخفیف
دوغ کوهی میهن 1.5 لیتر
9,000 8,300 تومان
دوغ محلی میهن 1.5 لیتر 5% تخفیف
دوغ محلی میهن 1.5 لیتر
9,000 8,470 تومان
دوغ ترش میهن 1.5 لیتر 12% تخفیف
دوغ ترش میهن 1.5 لیتر
9,500 8,360 تومان
دوغ نعناع میهن 1.5 لیتری 10% تخفیف
دوغ نعناع میهن 1.5 لیتری
9,000 8,100 تومان
دوغ کفیر ناری کاله 1.5 لیتر 19% تخفیف
دوغ کفیر ناری کاله 1.5 لیتر
9,500 7,650 تومان
دوغ قوطی خوشگوار 330 میلی لیتر 28% تخفیف
دوغ قوطی خوشگوار 330 میلی لیتر
5,000 3,600 تومان