آجیل و مغزیجات

نمایش بیشتر
تخمه آفتاب گردان 250 گرم 10% تخفیف
تخمه آفتاب گردان 250 گرم
8,750 7,800 تومان
گندمک 250 گرم 6% تخفیف
گندمک 250 گرم
4,500 4,200 تومان
نخود چی 250 گرمی 1% تخفیف
نخود چی 250 گرمی
5,250 5,170 تومان
بادام کاغذی فله 250 گرم 7% تخفیف
بادام کاغذی فله 250 گرم
145,000 134,800 تومان
فندق خام 250 گرم 2% تخفیف
فندق خام 250 گرم
47,500 46,500 تومان
فندق شور 250گرمی 2% تخفیف
فندق شور 250گرمی
47,500 46,550 تومان
مغز بادام خام 250 گرم 3% تخفیف
مغز بادام خام 250 گرم
47,500 46,000 تومان
پسته زعفرانی 250 گرمی 1% تخفیف
پسته زعفرانی 250 گرمی
41,200 40,400 تومان
پسته اکبری نمکی 250 گرم 1% تخفیف
پسته اکبری نمکی 250 گرم
41,200 40,400 تومان
پسه خام اکبری 250 گرم 1% تخفیف
پسه خام اکبری 250 گرم
41,200 40,400 تومان
بادام منقا ایرانی 250 گرم 1% تخفیف
بادام منقا ایرانی 250 گرم
31,200 30,620 تومان
فندق شور 250 گرمی 2% تخفیف
فندق شور 250 گرمی
47,500 46,550 تومان
تخمه کدو خالدار 250 گرم 5% تخفیف
تخمه کدو خالدار 250 گرم
18,750 17,800 تومان
تخمه کدو 250 گرم 2% تخفیف
تخمه کدو 250 گرم
17,500 17,150 تومان
تخمه ژاپنی ممتاز فله 250 گرم 17% تخفیف
تخمه ژاپنی ممتاز فله 250 گرم
14,500 12,000 تومان