محصولات غذایی منجمد

نمایش بیشتر
فلافل درسیران 900 گرمی 22% تخفیف
فلافل درسیران 900 گرمی
17,000 13,125 تومان
فیله مرغ سخاری ب.آ 350 گرمی 6% تخفیف
فیله مرغ سخاری ب.آ 350 گرمی
30,700 28,858 تومان
سمبوسه سبزیجات گل پونه 500 گرمی 6% تخفیف
سمبوسه سبزیجات گل پونه 500 گرمی
11,900 11,186 تومان
شنسل مرغ گلدن ب.آ 450 گرمی 6% تخفیف
شنسل مرغ گلدن ب.آ 450 گرمی
41,000 38,540 تومان
شنسل مرغ گوشتیران 470 گرمی 3% تخفیف
شنسل مرغ گوشتیران 470 گرمی
29,093 28,200 تومان
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی 6% تخفیف
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
34,300 32,242 تومان
مرغ کنتاکی ب.آ 450 گرم 6% تخفیف
مرغ کنتاکی ب.آ 450 گرم
30,800 28,950 تومان
میگو سوخاری منجمد ب.آ 250 گرم 6% تخفیف
میگو سوخاری منجمد ب.آ 250 گرم
33,400 31,390 تومان
ذرت تایلندی منجمد 500 گرمی 12% تخفیف
ذرت تایلندی منجمد 500 گرمی
12,500 11,000 تومان

محصولات گوشتی منجمد

نمایش بیشتر
بیفتک گوشت 90 درصد ب.آ 480 گرمی 6% تخفیف
بیفتک گوشت 90 درصد ب.آ 480 گرمی
61,600 57,904 تومان
همبرگر 30 درصد نیان 6% تخفیف
همبرگر 30 درصد نیان
15,100 14,194 تومان
کباب لقمه 70درصد ب.آ 6% تخفیف
کباب لقمه 70درصد ب.آ
34,600 32,524 تومان
همبرگر 90 درصد ب.آ 6% تخفیف
همبرگر 90 درصد ب.آ
43,600 40,984 تومان
همبرگر 60 درصد ب.آ 6% تخفیف
همبرگر 60 درصد ب.آ
34,400 32,336 تومان
همبرگر 70 درصد درسیران 13% تخفیف
همبرگر 70 درصد درسیران
36,000 31,185 تومان
همبرگر 90درصد درسیران 8% تخفیف
همبرگر 90درصد درسیران
35,000 32,058 تومان
همبرگر 60 درصد درسیران 10% تخفیف
همبرگر 60 درصد درسیران
21,000 18,900 تومان