غلات و حبوبات

نمایش بیشتر
لپه درشت 900 گرمی گلستان 4% تخفیف
لپه درشت 900 گرمی گلستان
39,900 38,263 تومان
عدس ریز 800 گرمی مزرعه زیبا 11% تخفیف
عدس ریز 800 گرمی مزرعه زیبا
43,000 37,950 تومان
لیمو عمانی 120 گرمی مزرعه زیبا 15% تخفیف
لیمو عمانی 120 گرمی مزرعه زیبا
25,800 21,780 تومان
ذرت 800 گرمی مزعه زیبا 8% تخفیف
ذرت 800 گرمی مزعه زیبا
41,800 38,078 تومان
ماش 800 گرمی مزرعه زیبا 4% تخفیف
ماش 800 گرمی مزرعه زیبا
33,500 31,891 تومان
سبوس برنج قهوه ایی بیز 8% تخفیف
سبوس برنج قهوه ایی بیز
81,532 74,500 تومان
لوبیا چیتی 900 گرمی برتر 4% تخفیف
لوبیا چیتی 900 گرمی برتر
44,900 42,700 تومان
لپه برتر 900 گرمی 6% تخفیف
لپه برتر 900 گرمی
38,900 36,406 تومان
نخود لوبیا سبدچین 7% تخفیف
نخود لوبیا سبدچین
30,700 28,551 تومان
بلغور جو نگین 700 گرم 5% تخفیف
بلغور جو نگین 700 گرم
12,000 11,400 تومان
عدس درشت مزرعه 800 گرم 12% تخفیف
عدس درشت مزرعه 800 گرم
42,500 37,396 تومان
لپه مزرعه 800 گرم 12% تخفیف
لپه مزرعه 800 گرم
59,500 52,360 تومان
لوبیا چیتی مزرعه زیبا 800 گرم 15% تخفیف
لوبیا چیتی مزرعه زیبا 800 گرم
45,700 38,581 تومان
جو پرک هاتی کارا 200 گرم 13% تخفیف
جو پرک هاتی کارا 200 گرم
5,900 5,100 تومان
دال عدس گلستان 900 گرم 3% تخفیف
دال عدس گلستان 900 گرم
32,900 31,900 تومان
عدس درشت برتر 900 گرم 13% تخفیف
عدس درشت برتر 900 گرم
38,900 33,661 تومان
نخود سلفون برتر 900 گرم 6% تخفیف
نخود سلفون برتر 900 گرم
40,900 38,284 تومان
لپه باقالا 700 گرمی نگین 5% تخفیف
لپه باقالا 700 گرمی نگین
32,000 30,400 تومان
لوبیا چیتی نگین 900 گرم 6% تخفیف
لوبیا چیتی نگین 900 گرم
46,000 42,900 تومان

پاستا و نودل و رشته

نمایش بیشتر
فتوچینی لینگوئینی500گرمی تک 8% تخفیف
فتوچینی لینگوئینی500گرمی تک
6,000 5,500 تومان
ماکارونی فرمی صدفی سوپی زر 7% تخفیف
ماکارونی فرمی صدفی سوپی زر
6,400 5,950 تومان
فتوچینی آشیانه ای 300 گرمی زر 5% تخفیف
فتوچینی آشیانه ای 300 گرمی زر
9,400 8,930 تومان
فتوچینی آشیانه ای 500 گرمی زر 6% تخفیف
فتوچینی آشیانه ای 500 گرمی زر
12,950 12,150 تومان
پاستا با طعم پستو سبزان 180 گرمی 13% تخفیف
پاستا با طعم پستو سبزان 180 گرمی
12,460 10,768 تومان
ماکارونی فرمی شلز تک 500 گرم 2% تخفیف
ماکارونی فرمی شلز تک 500 گرم
8,990 8,800 تومان
ماکارونی رشته ای 1/5 تک 500 گرم 2% تخفیف
ماکارونی رشته ای 1/5 تک 500 گرم
6,300 6,174 تومان
جامبو شلز تک ماکارون 500 گرم 3% تخفیف
جامبو شلز تک ماکارون 500 گرم
25,900 24,953 تومان
رشته سوپی فیدلی تک 500 گرم 14% تخفیف
رشته سوپی فیدلی تک 500 گرم
8,900 7,650 تومان
ماکارونی غنی شده تک 500 گرم 3.1 19% تخفیف
ماکارونی غنی شده تک 500 گرم 3.1
7,990 6,400 تومان

قند و شکر

نمایش بیشتر
قند شکسته 400 گرمی پردیس 2% تخفیف
قند شکسته 400 گرمی پردیس
9,200 8,951 تومان
قند شکسته 700 گرمی پردیس 2% تخفیف
قند شکسته 700 گرمی پردیس
14,900 14,456 تومان
نبات نی دار 10 عددی گلستان 8% تخفیف
نبات نی دار 10 عددی گلستان
19,500 17,800 تومان
شکر زعفرانی بلور شیراز 8% تخفیف
شکر زعفرانی بلور شیراز
42,000 38,600 تومان
شکر قهوه ای بلورین شیراز 10% تخفیف
شکر قهوه ای بلورین شیراز
32,000 28,500 تومان
قند زعفرانی بلور شیراز 10% تخفیف
قند زعفرانی بلور شیراز
42,000 37,800 تومان
شکر تک نفره پرتوساب 12% تخفیف
شکر تک نفره پرتوساب
250 220 تومان
قندهای تک نفره پرتوساب 20% تخفیف
قندهای تک نفره پرتوساب
250 200 تومان
شکر قندان گلی 900 گرمی 3% تخفیف
شکر قندان گلی 900 گرمی
16,200 15,700 تومان
شکر قهوه ای 111 500 گرمی 12% تخفیف
شکر قهوه ای 111 500 گرمی
30,000 26,350 تومان
قند حبه قهوه ای رضوان 500 گرمی 10% تخفیف
قند حبه قهوه ای رضوان 500 گرمی
30,000 26,850 تومان