شیر ساده غنی شده کاله 1 لیتری 3% تخفیف
شیر ساده غنی شده کاله 1 لیتری
12,000 11,550 تومان
سولاته اسپرسو کاله 235 سی سی 2% تخفیف
سولاته اسپرسو کاله 235 سی سی
13,000 12,740 تومان
شیر تتراپک کم چرب کاله 1 لیتری 15% تخفیف
شیر تتراپک کم چرب کاله 1 لیتری
14,000 11,900 تومان
شیر پرچرب کاله 1 لیتری 7% تخفیف
شیر پرچرب کاله 1 لیتری
15,000 13,950 تومان
ماست کم چرب دامداران 750 گرم 3% تخفیف
ماست کم چرب دامداران 750 گرم
7,000 6,790 تومان
ماست ست کم چرب میهن 1500 گرم 2% تخفیف
ماست ست کم چرب میهن 1500 گرم
14,500 14,210 تومان
ماست ست کم چرب میهن 650 گرم 2% تخفیف
ماست ست کم چرب میهن 650 گرم
6,300 6,174 تومان
یوگو ماست پرچرب میهن 450 گرم 2% تخفیف
یوگو ماست پرچرب میهن 450 گرم
9,000 8,820 تومان
ماست موسیر میهن 500 گرم 3% تخفیف
ماست موسیر میهن 500 گرم
14,500 14,065 تومان
ماست چکیده میهن 450 گرم 3% تخفیف
ماست چکیده میهن 450 گرم
10,350 10,040 تومان
ماست لیوانی 1/4 پگاه 700 گرمی 2% تخفیف
ماست لیوانی 1/4 پگاه 700 گرمی
6,500 6,370 تومان
ماست دبه ای 2200 گرمی 3 درصد پگاه 6% تخفیف
ماست دبه ای 2200 گرمی 3 درصد پگاه
23,000 21,500 تومان
ماست سون کم چرب کاله 900 گرمی 2% تخفیف
ماست سون کم چرب کاله 900 گرمی
17,000 16,660 تومان
ماست یونانی میهن 900 گرم 3% تخفیف
ماست یونانی میهن 900 گرم
25,000 24,250 تومان
ماست سنتی میهن 900 گرم 7% تخفیف
ماست سنتی میهن 900 گرم
25,000 23,200 تومان
پنیر لاکتیکی کاتیج پگاه 300 گرم 2% تخفیف
پنیر لاکتیکی کاتیج پگاه 300 گرم
17,100 16,758 تومان
پنیر سفید فتا پگاه 520 گرم 4% تخفیف
پنیر سفید فتا پگاه 520 گرم
25,000 23,850 تومان
پنیر ریکو کالبر 170 گرم 3% تخفیف
پنیر ریکو کالبر 170 گرم
9,000 8,730 تومان
پنیر سفید میهن 210 گرم 4% تخفیف
پنیر سفید میهن 210 گرم
10,000 9,600 تومان
پنیر لاکتیکی آپادا 270 گرم 2% تخفیف
پنیر لاکتیکی آپادا 270 گرم
13,000 12,740 تومان
خامه صبحانه دامداران 100 گرم 6% تخفیف
خامه صبحانه دامداران 100 گرم
5,000 4,700 تومان
اسپره خامه 250گرم Hochwald 10% تخفیف
اسپره خامه 250گرم Hochwald
60,000 54,000 تومان
خامه کاکائویی کاله 150 گرم 5% تخفیف
خامه کاکائویی کاله 150 گرم
11,500 10,900 تومان
خامه کاله 125 گرم 2% تخفیف
خامه کاله 125 گرم
9,000 8,820 تومان
خامه میلکوم 200 گرم 5% تخفیف
خامه میلکوم 200 گرم
12,000 11,400 تومان
خامه شکلات کاله 100 گرم 3% تخفیف
خامه شکلات کاله 100 گرم
5,000 4,850 تومان
خامه عسل دامداران 100 گرم 6% تخفیف
خامه عسل دامداران 100 گرم
5,000 4,700 تومان
کرم کاکائو فندقی کاله 100 گرمی 3% تخفیف
کرم کاکائو فندقی کاله 100 گرمی
10,600 10,282 تومان
خامه صبحانه کاله 1 کیلوگرم 6% تخفیف
خامه صبحانه کاله 1 کیلوگرم
50,000 47,000 تومان
خامه صبحانه کاله 200 گرم 2% تخفیف
خامه صبحانه کاله 200 گرم
14,000 13,720 تومان
دوغ پگاه 2 لیتری 5% تخفیف
دوغ پگاه 2 لیتری
14,000 13,200 تومان
دوغ 1.5 لیتری خوشگوار نعنایی 11% تخفیف
دوغ 1.5 لیتری خوشگوار نعنایی
9,000 8,000 تومان
دوغ سنتی میهن 1.5 لیتر 16% تخفیف
دوغ سنتی میهن 1.5 لیتر
12,000 10,000 تومان
دوغ کباب و دیزی میهن 1.5 لیتر 16% تخفیف
دوغ کباب و دیزی میهن 1.5 لیتر
12,000 10,000 تومان
دوغ کوهی میهن 1.5 لیتر 16% تخفیف
دوغ کوهی میهن 1.5 لیتر
12,000 10,000 تومان
دوغ محلی میهن 1.5 لیتر 16% تخفیف
دوغ محلی میهن 1.5 لیتر
12,000 10,000 تومان
دوغ نعناع میهن 1.5 لیتری 16% تخفیف
دوغ نعناع میهن 1.5 لیتری
12,000 10,000 تومان
دوغ گازدار طبیعی کاله 1.5 لیتر 10% تخفیف
دوغ گازدار طبیعی کاله 1.5 لیتر
10,000 9,000 تومان