سوپ مرغ و ورمیشل ZER 5% تخفیف
سوپ مرغ و ورمیشل ZER
4,500 4,275 تومان
رشته آشی برتر 500 گرم 6% تخفیف
رشته آشی برتر 500 گرم
9,500 8,930 تومان
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت 5% تخفیف
سوپ جو و گوجه فرنگی الیت
5,000 4,750 تومان
سوپ جو الیت 8% تخفیف
سوپ جو الیت
5,000 4,600 تومان
رشته آشی زر ماکارون 500 گرمی 8% تخفیف
رشته آشی زر ماکارون 500 گرمی
11,200 10,250 تومان
سوپ قارچ زیر 65 گرمی 6% تخفیف
سوپ قارچ زیر 65 گرمی
4,500 4,230 تومان
سوپ مرغ زیر 65 گرمی 6% تخفیف
سوپ مرغ زیر 65 گرمی
4,500 4,230 تومان
سوپ جو زیر 65 گرمی 6% تخفیف
سوپ جو زیر 65 گرمی
4,500 4,230 تومان
سوپ قارچ الیت 65 گرمی 8% تخفیف
سوپ قارچ الیت 65 گرمی
5,000 4,600 تومان
سوپ جو و قارچ الیت 65 گرمی 8% تخفیف
سوپ جو و قارچ الیت 65 گرمی
7,000 6,440 تومان
سوپ مرغ و ورمیشل الیت 65 گرمی 8% تخفیف
سوپ مرغ و ورمیشل الیت 65 گرمی
5,000 4,600 تومان
سوپ مرغ و ذرت الیت 65 گرمی 4% تخفیف
سوپ مرغ و ذرت الیت 65 گرمی
7,000 6,700 تومان
سوپ مرغ الیت 61 گرمی 7% تخفیف
سوپ مرغ الیت 61 گرمی
7,000 6,500 تومان
سوپ سبزیجات الیت 65 گرمی 6% تخفیف
سوپ سبزیجات الیت 65 گرمی
5,000 4,700 تومان
تن ماهی رژیمی اورگانا 180 گرم 6% تخفیف
تن ماهی رژیمی اورگانا 180 گرم
22,000 20,680 تومان
تن ماهی شویدی اورگانا 180 گرم 6% تخفیف
تن ماهی شویدی اورگانا 180 گرم
23,500 22,090 تومان
تن ماهی دودی اورگانا 180 گرم 6% تخفیف
تن ماهی دودی اورگانا 180 گرم
23,500 22,090 تومان
تن ماهی فلفلی اورگانا 180 گرم 6% تخفیف
تن ماهی فلفلی اورگانا 180 گرم
23,500 22,090 تومان
کنسرو تن ماهی در شوید 180 گرم peak 3% تخفیف
کنسرو تن ماهی در شوید 180 گرم peak
29,900 29,003 تومان
تن ماهی فیله کلیددار 180 گرم peak 3% تخفیف
تن ماهی فیله کلیددار 180 گرم peak
26,900 26,093 تومان
تن ماهی توناتون کاوردار 180 گرم 6% تخفیف
تن ماهی توناتون کاوردار 180 گرم
24,500 23,000 تومان
کنسرو مرغ گلدن ویو 180 گرم 5% تخفیف
کنسرو مرغ گلدن ویو 180 گرم
14,500 13,775 تومان
تن ماهی نیما 180 گرمی 18% تخفیف
تن ماهی نیما 180 گرمی
28,900 23,500 تومان