ژله و دسر

نمایش بیشتر
ژله شکری کریستال آیدا 20% تخفیف
ژله شکری کریستال آیدا
30,000 23,750 تومان
دسر-قهوه-ایتالیایی-فارتی-سیس 3% تخفیف
دسر-قهوه-ایتالیایی-فارتی-سیس
30,000 29,100 تومان
پودر ژله هلو هلچین 100 گرم 12% تخفیف
پودر ژله هلو هلچین 100 گرم
8,000 7,000 تومان
پودر ژله هندوانه هلچین 100 گرم 12% تخفیف
پودر ژله هندوانه هلچین 100 گرم
8,000 7,000 تومان
پودر ژله انبه هلچین 100 گرم 12% تخفیف
پودر ژله انبه هلچین 100 گرم
8,000 7,000 تومان
پودر ژله آناناس هلچین 100 گرم 12% تخفیف
پودر ژله آناناس هلچین 100 گرم
8,000 7,000 تومان
پودر ژله بلوبری هلچین 100 گرم 12% تخفیف
پودر ژله بلوبری هلچین 100 گرم
8,000 7,000 تومان
پودر ژله موز هلچین 100 گرم 12% تخفیف
پودر ژله موز هلچین 100 گرم
8,000 7,000 تومان
پودر ژله پرتقال هلچین 100 گرم 12% تخفیف
پودر ژله پرتقال هلچین 100 گرم
8,000 7,000 تومان
پودر ژله آلبالو هلچین 100 گرم 12% تخفیف
پودر ژله آلبالو هلچین 100 گرم
8,000 7,000 تومان

مواد کیک و شیرینی پزی

نمایش بیشتر
پودر کیک وانیلی تک 500 گرم 25% تخفیف
پودر کیک وانیلی تک 500 گرم
19,900 14,900 تومان
پودر کیک کاکائویی تک 500 گرم 25% تخفیف
پودر کیک کاکائویی تک 500 گرم
19,900 14,900 تومان
پودر کیک موزی تک 500 گرم 25% تخفیف
پودر کیک موزی تک 500 گرم
19,900 14,900 تومان
پودر کیک توت فرنگی تک 500 گرم 25% تخفیف
پودر کیک توت فرنگی تک 500 گرم
19,900 14,900 تومان
سیروپ کاکائویی باراکا 4 کیلو گرم 12% تخفیف
سیروپ کاکائویی باراکا 4 کیلو گرم
120,000 105,000 تومان
بکینگ پودر گلستان 120 گرم 3% تخفیف
بکینگ پودر گلستان 120 گرم
12,900 12,513 تومان
پودر کیک وانیلی هلچین 450 گرم 30% تخفیف
پودر کیک وانیلی هلچین 450 گرم
20,000 13,900 تومان
پودر کیک توت فرنگی هلچین 450 گرم 30% تخفیف
پودر کیک توت فرنگی هلچین 450 گرم
20,000 13,900 تومان
پودر کیک موزی هلچین 450 گرم 30% تخفیف
پودر کیک موزی هلچین 450 گرم
20,000 13,900 تومان
پودر کیک کاکائویی هلچین 450 گرم 30% تخفیف
پودر کیک کاکائویی هلچین 450 گرم
20,000 13,900 تومان
پودر کیک پرتقالی هلچین 450 گرم 30% تخفیف
پودر کیک پرتقالی هلچین 450 گرم
20,000 13,900 تومان
پودر کیک آناناسی هلچین 450 گرم 30% تخفیف
پودر کیک آناناسی هلچین 450 گرم
20,000 13,900 تومان
وانیل شیشه ای 16% تخفیف
وانیل شیشه ای
3,000 2,500 تومان
نقل رنگی بسته بندی 100 گرم 40% تخفیف
نقل رنگی بسته بندی 100 گرم
7,500 4,500 تومان
نقل رنگی بسته بندی 125 گرمی 37% تخفیف
نقل رنگی بسته بندی 125 گرمی
8,000 5,000 تومان
ترافل/ساچر میوه ای 20% تخفیف
ترافل/ساچر میوه ای
20,000 16,000 تومان
نقل رنگی بسته بندی 400 گرم 20% تخفیف
نقل رنگی بسته بندی 400 گرم
15,000 12,000 تومان