زیتون در سس چیلی بهروز 220 گرم 2% تخفیف
زیتون در سس چیلی بهروز 220 گرم
15,000 14,700 تومان
ترشی لیته بهروز 550 گرم 1% تخفیف
ترشی لیته بهروز 550 گرم
12,100 11,874 تومان
ترشی انگور سحر 670 گرم 7% تخفیف
ترشی انگور سحر 670 گرم
9,900 9,207 تومان
ترشی آلبالو سحر 660 گرم 7% تخفیف
ترشی آلبالو سحر 660 گرم
22,500 20,925 تومان
ترشی مخلوط سحر 650 گرمی 5% تخفیف
ترشی مخلوط سحر 650 گرمی
17,500 16,625 تومان
ترشی لیته سحر 640 گرم 7% تخفیف
ترشی لیته سحر 640 گرم
9,850 9,161 تومان
ترشی سیر گل سحر 650 گرم 5% تخفیف
ترشی سیر گل سحر 650 گرم
15,900 15,100 تومان
ترشی سیر مروارید سحر 660 گرم 7% تخفیف
ترشی سیر مروارید سحر 660 گرم
45,000 41,850 تومان
خیار شور درجه دو سحر 630 گرم 7% تخفیف
خیار شور درجه دو سحر 630 گرم
18,000 16,740 تومان
کنسرو خیار ملس سحر 630 گرم 7% تخفیف
کنسرو خیار ملس سحر 630 گرم
20,000 18,600 تومان
خیارشور ویژه سحر 640 گرم 5% تخفیف
خیارشور ویژه سحر 640 گرم
34,000 32,300 تومان
خیار شور درجه 2 اسکیوتک 650 گرم 11% تخفیف
خیار شور درجه 2 اسکیوتک 650 گرم
23,040 20,500 تومان
خیار شور قوطی سحر 780 گرم 7% تخفیف
خیار شور قوطی سحر 780 گرم
35,000 32,550 تومان
خیار شور درجه یک سحر 630 گرم 7% تخفیف
خیار شور درجه یک سحر 630 گرم
23,000 21,390 تومان
خیار شور ممتاز اسکیوتک 650 گرمی 13% تخفیف
خیار شور ممتاز اسکیوتک 650 گرمی
37,800 32,800 تومان
زیتون شور ویژه 680 گرمی بیژن 20% تخفیف
زیتون شور ویژه 680 گرمی بیژن
38,000 30,256 تومان
زیتون پرورده بیرداد تک نفره 16% تخفیف
زیتون پرورده بیرداد تک نفره
6,000 5,000 تومان
روغن زیتون بایوبیت نیم لیتر 18% تخفیف
روغن زیتون بایوبیت نیم لیتر
168,000 136,500 تومان
زیتون سبز کبابی بایوبیت 500 گرم 3% تخفیف
زیتون سبز کبابی بایوبیت 500 گرم
69,000 66,720 تومان
زیتون شور ریز سحر 640 گرم 7% تخفیف
زیتون شور ریز سحر 640 گرم
16,500 15,345 تومان
کنسرو زیتون سیاه Simeria 12% تخفیف
کنسرو زیتون سیاه Simeria
45,000 39,500 تومان
زیتون ورقه شده مهراد 650 گرم 5% تخفیف
زیتون ورقه شده مهراد 650 گرم
27,300 25,900 تومان
زیتون پرورده مهراد 1000 گرمی 6% تخفیف
زیتون پرورده مهراد 1000 گرمی
89,000 83,000 تومان
زیتون پرورده مهراد 670 گرمی 5% تخفیف
زیتون پرورده مهراد 670 گرمی
46,400 44,080 تومان