سبزی و صیفی جات تازه

نمایش بیشتر
لیمو سنگی 1 کیلو گرمی 4% تخفیف
لیمو سنگی 1 کیلو گرمی
30,000 28,600 تومان
سیر 1 کیلو گرمی 8% تخفیف
سیر 1 کیلو گرمی
39,500 36,000 تومان
سیب زمینی یک کیلوگرم 18% تخفیف
سیب زمینی یک کیلوگرم
3,700 3,000 تومان
گوجه فرنگی 1 کیلوگرم 20% تخفیف
گوجه فرنگی 1 کیلوگرم
4,000 3,200 تومان
هویج 1 کیلو گرمی 6% تخفیف
هویج 1 کیلو گرمی
9,000 8,450 تومان
پیاز زرد 1 کیلو گرمی 20% تخفیف
پیاز زرد 1 کیلو گرمی
3,700 2,950 تومان

میوه تازه

نمایش بیشتر
پرتقال تامسون 1 کیلو گرم 5% تخفیف
پرتقال تامسون 1 کیلو گرم
16,500 15,600 تومان
لیمو شیرین 1 کیلو گرمی 2% تخفیف
لیمو شیرین 1 کیلو گرمی
18,500 18,000 تومان
خیار 1 کیلو گرمی 5% تخفیف
خیار 1 کیلو گرمی
18,000 17,100 تومان
کیوی 1 کیلو گرمی 11% تخفیف
کیوی 1 کیلو گرمی
21,000 18,500 تومان