سبزی و صیفی جات تازه

نمایش بیشتر
سیر 1 کیلو گرمی 11% تخفیف
سیر 1 کیلو گرمی
39,500 35,000 تومان
پیاز سفید یک کیلوگرم 18% تخفیف
پیاز سفید یک کیلوگرم
8,000 6,500 تومان
سیب زمینی 1 کیلوگرم 18% تخفیف
سیب زمینی 1 کیلوگرم
5,500 4,500 تومان
گوجه فرنگی 1 کیلوگرم 26% تخفیف
گوجه فرنگی 1 کیلوگرم
7,500 5,500 تومان
خیار 1 کیلو گرمی 22% تخفیف
خیار 1 کیلو گرمی
9,000 7,000 تومان
هویج 1 کیلو گرمی 22% تخفیف
هویج 1 کیلو گرمی
11,000 8,500 تومان

میوه تازه

نمایش بیشتر
خیار 1 کیلو گرمی 22% تخفیف
خیار 1 کیلو گرمی
9,000 7,000 تومان