محصولات غذایی منجمد

نمایش بیشتر
همبرگر متالیز 60% آنی شف 3% تخفیف
همبرگر متالیز 60% آنی شف
23,000 22,100 تومان
فلافل ب.آ 450 گرمی 5% تخفیف
فلافل ب.آ 450 گرمی
30,500 28,800 تومان
سیب زمینی تنوری ب.آ 950 گرمی 4% تخفیف
سیب زمینی تنوری ب.آ 950 گرمی
25,900 24,800 تومان
شنینسل مرغ ب.آ 950 گرمی 3% تخفیف
شنینسل مرغ ب.آ 950 گرمی
84,300 81,300 تومان
کوردن بلو یک کیلویی ب.آ 5% تخفیف
کوردن بلو یک کیلویی ب.آ
90,800 86,260 تومان
ناگت مرغ و پنیر منجمد ب آ 4% تخفیف
ناگت مرغ و پنیر منجمد ب آ
83,000 79,680 تومان
شنیسل آنی شف 2 کیلویی ب آ 6% تخفیف
شنیسل آنی شف 2 کیلویی ب آ
120,000 112,000 تومان
شنیسل مرغ ب آ 950گرم 3% تخفیف
شنیسل مرغ ب آ 950گرم
84,300 81,300 تومان
ناگت مرغ و پنیر ب آ 950 گرم 4% تخفیف
ناگت مرغ و پنیر ب آ 950 گرم
83,000 79,680 تومان
میگو سوخاری ب .آ 1000 گرم 5% تخفیف
میگو سوخاری ب .آ 1000 گرم
142,000 134,900 تومان
ناگت مرغ و قارچ ب آ 950 گرمی 3% تخفیف
ناگت مرغ و قارچ ب آ 950 گرمی
86,800 83,720 تومان
فیله سوخاری ب آ 1000 گرمی 5% تخفیف
فیله سوخاری ب آ 1000 گرمی
116,100 110,295 تومان
ناگت مرغ و پنیر ب آ 250 گرم 5% تخفیف
ناگت مرغ و پنیر ب آ 250 گرم
20,000 19,000 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 250 گرمی 4% تخفیف
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 250 گرمی
23,700 22,752 تومان
کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی 3% تخفیف
کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی
32,800 31,816 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 950 گرمی 4% تخفیف
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 950 گرمی
83,000 79,680 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 450 گرمی 6% تخفیف
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 450 گرمی
50,300 47,250 تومان

محصولات گوشتی منجمد

نمایش بیشتر
همبرگر 30 درصد معمولی 202 5% تخفیف
همبرگر 30 درصد معمولی 202
17,500 16,625 تومان
بیفتک گوشت 90 درصد ب.آ 480 گرمی 5% تخفیف
بیفتک گوشت 90 درصد ب.آ 480 گرمی
79,200 74,500 تومان
همبرگر 30 درصد نیان 4% تخفیف
همبرگر 30 درصد نیان
19,900 19,104 تومان
کباب لقمه 70درصد ب.آ 6% تخفیف
کباب لقمه 70درصد ب.آ
53,000 49,530 تومان
همبرگر 90 درصد ب.آ 4% تخفیف
همبرگر 90 درصد ب.آ
69,000 65,660 تومان
همبرگر 60 درصد ب.آ 6% تخفیف
همبرگر 60 درصد ب.آ
53,700 50,210 تومان