محصولات غذایی منجمد

نمایش بیشتر
شنیسل مرغ ب آ 950گرم 5% تخفیف
شنیسل مرغ ب آ 950گرم
73,300 69,635 تومان
ناگت مرغ و پنیر ب آ 950 گرم 4% تخفیف
ناگت مرغ و پنیر ب آ 950 گرم
83,000 79,680 تومان
کوکو سبزی ب.آ 470 گرم 5% تخفیف
کوکو سبزی ب.آ 470 گرم
22,600 21,470 تومان
کوکو سیب زمینی ب.آ 450 گرم 5% تخفیف
کوکو سیب زمینی ب.آ 450 گرم
22,700 21,565 تومان
میگو سوخاری ب .آ 1000 گرم 5% تخفیف
میگو سوخاری ب .آ 1000 گرم
142,000 134,900 تومان
ناگت مرغ و قارچ ب آ 950 گرمی 2% تخفیف
ناگت مرغ و قارچ ب آ 950 گرمی
67,200 65,250 تومان
فیله سوخاری ب آ 1000 گرمی 5% تخفیف
فیله سوخاری ب آ 1000 گرمی
116,100 110,295 تومان
ناگت مرغ و پنیر ب آ 250 گرم 5% تخفیف
ناگت مرغ و پنیر ب آ 250 گرم
20,000 19,000 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 250 گرمی 5% تخفیف
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 250 گرمی
20,600 19,570 تومان
کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی 3% تخفیف
کراکت مرغ و پنیر ب.آ 400 گرمی
32,800 31,816 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 950 گرمی 4% تخفیف
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 950 گرمی
83,000 79,680 تومان
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 450 گرمی 4% تخفیف
ناگت مرغ 70 درصد ب.آ 450 گرمی
41,200 39,552 تومان
فیله مرغ سخاری ب.آ 350 گرمی 2% تخفیف
فیله مرغ سخاری ب.آ 350 گرمی
36,800 35,800 تومان
شنسل مرغ گلدن ب.آ 450 گرمی 3% تخفیف
شنسل مرغ گلدن ب.آ 450 گرمی
56,600 54,902 تومان
شنسل مرغ گوشتیران 470 گرمی 4% تخفیف
شنسل مرغ گوشتیران 470 گرمی
37,788 36,163 تومان
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی 4% تخفیف
کوردن بلو ب.آ 420 گرمی
47,400 45,504 تومان

محصولات گوشتی منجمد

نمایش بیشتر
همبرگر ممتاز مام 60 درصد 4% تخفیف
همبرگر ممتاز مام 60 درصد
44,400 42,400 تومان
همبرگر معمولی مام 30 درصد 2% تخفیف
همبرگر معمولی مام 30 درصد
17,000 16,500 تومان
همبر گر 90 درصد 202 13% تخفیف
همبر گر 90 درصد 202
52,000 45,000 تومان
همبرگر 60 درصد ممتاز 202 5% تخفیف
همبرگر 60 درصد ممتاز 202
37,500 35,625 تومان
همبرگر 30 درصد معمولی 202 5% تخفیف
همبرگر 30 درصد معمولی 202
17,500 16,625 تومان
کتلت 40 درصد ب.آ 450 گرمی 5% تخفیف
کتلت 40 درصد ب.آ 450 گرمی
33,900 32,205 تومان
شامی کباب 55 درصد ب.آ 450 گرمی 3% تخفیف
شامی کباب 55 درصد ب.آ 450 گرمی
36,000 34,750 تومان
همبرگر 30 درصد نیان 4% تخفیف
همبرگر 30 درصد نیان
19,900 19,104 تومان
کباب لقمه 70درصد ب.آ 5% تخفیف
کباب لقمه 70درصد ب.آ
37,400 35,530 تومان
همبرگر 90 درصد ب.آ 4% تخفیف
همبرگر 90 درصد ب.آ
57,500 55,200 تومان
همبرگر 60 درصد ب.آ 5% تخفیف
همبرگر 60 درصد ب.آ
41,300 39,235 تومان